Site opgeheven

 

De Club du Morvan is per 1 januari 2016 opgeheven

Deze site is op 15 december 2016 gesloten

 

Op de site van Bourgondische Zaken
staat een terugblik en zijn de
afsluitende jaarstukken gepubliceerd

 

 

 

naar www.bourgondischezaken.com

 

~ ~ ~