Site opgeheven
 
De Club du Morvan is per 1 januari 2016 opgeheven.
 

ga naar www.bourgondischezaken.com

 

~ ~ ~Op de site van Bourgondische Zaken
staat een terugblik en zijn de
afsluitende jaarstukken gepubliceerd